تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی شهر بناب

 معرفی شهر بناب ,گردشگری ایران

شهرستان بناب از دسته شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی است در مرکز این استان زیبا، شهرستان بناب قرار دارد. شهرستان بناب یک شهر گردشگری است که دارای تاریخ و فضا های زیبایی استکه میتوانید با دیدن کردن از آنها لذت ببرید.

ادامه مطلب

حمام تاریخی مهرآباد

 حمام تاریخی مهرآباد ,گردشگری ایران

در استان آذربایجان شرقی حمامی به نام حمام مهرآباد وجود دارد که از دسته حمام های تاریخی شهر بناب است. این گرمابه تاریخی که در بناب است جزء با ارزش ترین گرمابه های تاریخی ای که در استان آذربایجان شرقی هستند هم هست.

ادامه مطلب

مسجد جامع مهرآباد بناب

 مسجد جامع مهرآباد ,گردشگری ایران

مسجد جامع مهرآباد بناب از دسته زیباترین مسجد های تاریخی استان آذربایجان شرقی به شمار میرود که در یکی از محله های قدیمی شهر بناب در روبروی حمام تاریخی مهرآباد قرار دارد.

ادامه مطلب

مسجد اسماعیل بیگ بناب

 مسجد اسماعیل بیک ,گردشگری ایران

مسجد اسماعیل بیگ بعد از مسجد های میدان بناب و مهرآباد، از بناهای زیبا و محکم بناب است که از نظر ساختمانی و همچنین ایوانی که در جلوی شبستان آن وجود دارد، از دسته آثار جالب دوره صفوی است. ایوان که در آنجا ساخته شده را تا جای ممکن ، پرشکوه و زیبا و جالب بنا کرده اند و چهار ستون چوبی آنجا سرستون های زیبایی دارد که شما را یاد ایوان زیبای عالی قاپو و چهل ستون اصفهان می اندازد.

ادامه مطلب

خانه سیف العلما

 خانه سیف العلما ,گردشگری ایران

خانه سیف العلما بناب، از دوران قاجار برای ما به یادگار مانده است که به شیخ علی قاضی، که به سیف العلما ملقب بوده، تعلق دارد. شیخ علی قاضی به بخاطر مقاومت و هوشی که در برابر لشکرکشی و شورش (شیخ عبیدالله کرد) خود شخص ناصرالدین شاه قاجار این لقب را به او داد.

ادامه مطلب
:+Google