تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی استان بوشهر

معرفی استان بوشهر ,گردشگری ایران

استان بوشهر از استان‌های جنوبی ایران و هفدهمین استان بزرگ کشور به لحاظ مساحت است که در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. مرکز این استان بندر بوشهر می‌باشد

ادامه مطلب
:+Google