جاهای دیدنی استان مرکزی (۱۴۰1) ⭐جاذبه ها , عکس و آدرس

سوغات استان مرکزی

سوغات استان مرکزی

مرکزی

سوغات تمامشهرهای استان مرکزی

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
معرفی استان مرکزی

معرفی استان مرکزی

مرکزی

استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعتی ایران تقریباً در مرکز ایران قرار دارد. بزرگترین شهر و مرکز استان مرکزی کلان‌شهراراک می‌باشد. در روزگار کهن این شهر عراق نام داشت که در زمان تسلط اعراب بر ایران عراق عجم نامیده می‌شد که شامل بسیاری از استانهای همجوار امروزی می‌شد.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01