جاهای دیدنی ایلام (۱۴۰1) ⭐جاذبه ها , عکس و آدرس

معرفی استان ایلام

معرفی استان ایلام

ایلام

استان ایلام یکی از استان‌های کشور ایران است که در باختر این کشور و در ناحیه‌ای کوهستانی و نیمه گرم قرار گرفته‌است. مرکز این استان شهر ایلام است. استان ایلام از غرب با کشور عراق، از جنوب با استان خوزستان، از شرق با استان لرستان و از شمال با استان کرمانشاه همسایه‌است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 معرفی شهرستان سیروان چرادول

معرفی شهرستان سیروان چرادول

ایلام

شهرستان سیروان و چرداول یکی از شهرستانهای استان ایلام است که مرکز آن شهر سرابله می‌باشد. سیروان و چرداول در سال ۱۳۶۰ از شهرستان ایلام جدا شد و در تقسیمات کشوری قبل از ۱۳۶۰ از بخش‌های آن محسوب می‌شد.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01