تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی استان قزوین

معرفی استان قزوین ,گردشگری ایران

استان قزوین یکی از ۳۱ استان ایران است و در بخش شمال غربی این کشور واقع شده‌است. این استان با دارا بودن تنها ۱ درصد از مساحت کشور قریب به ۵ درصد در اقتصاد و تولیدات ایران نقش دارد.

ادامه مطلب
:+Google