تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی استان خراسان شمالی

معرفی استان خراسان شمالی ,گردشگری ایران

استان خراسان شمالی به مرکزیت شهر بجنورد یکی از استان‌های کشور ایران است. این استان با مصوبه دولت در سال ۱۳۸۳ و پس از تقسیم استان خراسان به سه استان، ایجاد شد.

ادامه مطلب
:+Google