جاهای دیدنی فارس (۱۴۰1) ⭐جاذبه ها , عکس و آدرس-صفحه 3

 معرفی شهرگراش

معرفی شهرگراش

فارس

گِراش شهری در جنوب استان فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد. این شهر مرکز شهرستان گراش است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 مغرفی شهرقیروکارزین

مغرفی شهرقیروکارزین

فارس

شهرستان قیر و کارزین یکی از شهرستانهای استان فارس ایران با مرکزیت شهر قیر است.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 معرفی شهرفراشبند

معرفی شهرفراشبند

فارس

شهرستان فراشبند یکی از شهرستانهای استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر فراشبند است.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 معرفی شهرخنج

معرفی شهرخنج

فارس

شهرستان خُنج یکی از شهرستانهای استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر خنج است.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 معرفی شهرجهرم

معرفی شهرجهرم

فارس

شهرستان جهرم یکی از شهرستانهای استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر جهرم است.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 معرفی شهراقلید

معرفی شهراقلید

فارس

شهرستان اقلید یکی از شهرستانهای شمالی استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر اقلید است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 معرفی شهرآباده

معرفی شهرآباده

فارس

شهرستان آباده یکی از شهرستان‌های استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر آباده است.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 معرفی شهرمهر

معرفی شهرمهر

فارس

شهرستان مُهر یکی از شهرستان‌های کوچک و تازه تأسیس استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر مُهر است.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 معرفی شهرلامرد

معرفی شهرلامرد

فارس

شهرستان لامِرد یکی از شهرستانهای استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر لامرد است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01