جاهای دیدنی آمل (۱۴۰1) ⭐جاذبه ها , عکس و آدرس-صفحه 4

 نقش برجسته شکل شاه

نقش برجسته شکل شاه

آمل

راه و جاده از گذشته هاي دور يكي از نيازهاي اساسي انسان متمدن و شهر نشين بوده و توسعه راهها از دغدغه هاي مهم حاكمان به حساب مي آمده است.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01