تلفن پشتیبانی : 09391682004

قلعه سام

 قلعه سام ,گردشگری ایران

قلعه‌ سام‌ در روستاي‌ چم‌ بور از توابع‌ بخش‌ شهرستان‌ شيروان‌ و چرداول‌ قرار دارد.اين‌ قلعه‌ ساساني‌ بر فراز كوه‌ سام‌ بنا شده‌ و ۲ برج‌ در شمال‌ و شمال‌ غربي‌ دارد.

ادامه مطلب

ناحیه هلیلان

 ناحیه هلیلان ,گردشگری ایران

در ناحيهٔ هليلان از توابع شهرستان شيروان و چرداول هشت تپهٔ باستانى مربوط به دوره‌هاى مختلف وجود دارد که تعدادى از آن‌ها به ثبت تاريخى رسيده و مورد مطالعه قرار گرفته است.

ادامه مطلب
:+Google