تلفن پشتیبانی : 09391682004

خانه پیر نیا(موزه کویر)

 خانه پیر نیا(موزه کویر) ,گردشگری ایران

خانه پيرنيا يكي از يادگارهاي ارزشمند معماري دوران صفويه و نمونه شاخصي از مساكن سنتي نائين است. فضاهاي اصيل مساكن سنتي موجود در خانه از قبيل هشتي - دالان - شاه نشين - غلام گردش

ادامه مطلب

مسجد شیخ مغربی

 مسجد شیخ مغربی ,گردشگری ایران

از ديگر مساجد نائين مسجد شيخ مغربي است. پژوهشگراني كه در مورد نائين بررسي هاي انجام داده اند به نام اين مسجد اشاره كرده اند اما ازتاريخ دقيق قدمت آن مطلب مهمي ننوشته اند

ادامه مطلب

مسجد باباعبدالله

 مسجد باباعبدالله ,گردشگری ایران

اين اثر نفيس و باشكوه درمحله سراي نو در نزديكي بازار واقع شده است. مسجد باباعبدالله دراواخر قرن هفتم واوائل قرن هشتم هجري ساخته شده است

ادامه مطلب

کاروانسرای یاغمیش

 کاروانسرای یاغمیش ,گردشگری ایران

کاروانسرا ترکیبی است از کاروان (کاربان) به معنی گروهی مسافر که گـروهـی سفر مـی کنند. و سرای، به معنـی خـانـه ومکان. هـردو واژه برگرفته از زبان پهلوی است.

ادامه مطلب
:+Google