جاهای دیدنی قائنات (۱۴۰1) ⭐جاذبه ها , عکس و آدرس

 قلعه ها

قلعه ها

قائنات

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 معرفی شهر قائنات

معرفی شهر قائنات

قائنات

شهرستان قاینات، به مرکزیت شهر قائن، در شرق ایران و شمال استان خراسان جنوبی در حد فاصل ۱۵ و ۳۳ تا ۱۲ و ۳۴ عرض جغرافیایی و ۳۸ و ۵۸ تا ۵۶ و ۶۰ طول جغرافیایی قرار دارد.شهرستان قائنات، تا سال ۱۳۵۸، یکی از بخش‌های شهرستان بیرجند بود که در ۲۷ بهمن ۱۳۵۸ با تصویب هیأت وزیران از شهرستان بیرجند جدا شده و به صورت شهرستان مستقل درآمد.این شهرستان به نام پایتخت زعفران جهان معروف است.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01