تلفن پشتیبانی : 09391682004

کوه خواجه

 کوه خواجه ,گردشگری ایران

کوه خواجه (کوه اوشیدا) یا (کوه رستم)، تنها عارضه طبیعی در دشت سیستان است که در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی شهر زابل قرار دارد.

ادامه مطلب

قلعه مچی

 قلعه مچی ,گردشگری ایران

این قلعه و بناه‌های وابسته به آن در سه کیلومتری شرق حوضدار سیستان و ۶ کیلومتری شهر سوخته و ۷۰کیلومتری جنوب غربی زابل قرار دارد.

ادامه مطلب

قلعه کهک کهزاد

 قلعه کهک کهزاد ,گردشگری ایران

قلعه کهک کهزاد، این قلعه و دژ نظامی در نزدیکی رودخانه هیرمند سیستان و در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی زابل قرار دارد که شرقی ترین مرز مشترک ایران و افغانستان است.

ادامه مطلب

قلعه رستم

 قلعه رستم ,گردشگری ایران

قلعه رستم در ۶۰ کیلومترى جنوب غربى شهر زابل قرار دارد و در حال حاضر در اثر عوامل جوى به ویرانه‌اى تبدیل شده است.

ادامه مطلب

دریاچه چاه نیمه

 دریاچه چاه نیمه ,گردشگری ایران

چاه نیمه چاله‌های طبیعی بزرگی درفاصله ۵۰ کیلومتری شهر زابل و۵کیلومتری شهرستان زهک ودر کنار روستای قلعه نوی قرا داردر.

ادامه مطلب
:+Google