آرامگاه ابدی مشاهیر بزرگ ایران زمین⭐آرامگاه مشاهیر ایران-صفحه 3

 آرامگاه ابولؤلؤ (بابا شجاع الدین)

آرامگاه ابولؤلؤ (بابا شجاع الدین)

آرامگاه مشاهیر

آرامگاه ابولولو یا آرامگاه بابا شجاع‌الدین نام بنایی است در کاشان که برخی شیعیان معتقدند مدفن پیروز نهاوندی، قاتل عمر بن خطاب، است.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01