تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی شهر گمیشان

 معرفی شهر گمیشان ,گردشگری ایران

گمیشان دراصل نام شهر محسوب نمی‌گردد بلکه نام منطقه‌ای است که شهرهای کمیش دپه، خواجه نفس، امچلی، قارقی و روستاهای اطراف را در بر گرفته و بیشتر به منطقه‌ای اطلاق می‌شود که قبلا در آنجا گاو و گوسفند پرورش داده می‌شده و در اوایل نیز گومیشان نوشته می‌شد (گمیشان=گاو+میش (گوسفند)+ان)بعضی ندانسته آن را به منطقه پرورش گاومیش نسبت داده‌اند که این مطلب هیچ سندیت ندارد. درحال حاضر گميشان نام شهرستان به مركزيت شهر كميش دپه ميباشد كه درتاريخ 22ارديبهشت 88 از شهرستان تركمن جداشد

ادامه مطلب
:+Google