تلفن پشتیبانی : 09391682004

دریاچه گیلارلو

 دریاچه گیلارلو ,گردشگری ایران

دریاچه گیلارلوی گرمی در سال ۷۵ با هشت میلیون مترمکعب حجم آب با هدف تامین آب شرب شهر گرمی احداث شده بود که با انتقال آب جعفرآباد به گرمی و رفع مشکل آب این شهر دریاچه مصنوعی گیلارلو به دلیل موقعیت جغرافیایی و چشم انداز زیبا در جریان سفر دوم هیات دولت

ادامه مطلب
:+Google