جاهای دیدنی کرمانشاه (۱۴۰1) ⭐جاذبه ها , عکس و آدرس

 معرفی شهرکنگاور

معرفی شهرکنگاور

کرمانشاه

شهرستان کَنگاور از شهرستان‌های استان کرمانشاه ایران است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۸۱٬۰۵۱ نفر (۲۲٬۶۶۵ خانوار) بوده است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 معرفی شهر سنقز

معرفی شهر سنقز

کرمانشاه

شهرستان سنقر یا سنقر کلیایی یکی از شهرستان‌های استان کرمانشاه در غرب ایران است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 معرفی شهرستان دالاهو

معرفی شهرستان دالاهو

کرمانشاه

شهرستان دالاهو از توابع استان کرمانشاه ایران است.این شهریکی ازمراکزمهم مذهب یارسان درایران است.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 معرفی شهر پاوه

معرفی شهر پاوه

کرمانشاه

شهرستان یکی از ۱۳شهرستان استان کرمانشاه ایران است و مرکز آن شهر پاوه است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 معرفی شهر هرسین

معرفی شهر هرسین

کرمانشاه

هرستان هرسین از شهرستان‌های استان کرمانشاه است.مرکز این شهرستان شهر هرسین و جمعیت

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 معرفی شهر قصرشیرین

معرفی شهر قصرشیرین

کرمانشاه

شهرستان قصرشیرین از شهرستان‌های استان کرمانشاه ایران است. مرکز این شهرستان شهر قصرشیرین است.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 معرفی شهرسرپل ذهاب

معرفی شهرسرپل ذهاب

کرمانشاه

شهرستان سرپل ذهاب از شهرستان‌های استان کرمانشاه ایران است. مرکز این شهرستان شهر سرپل ذهاب است.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 معرفی غارکاوات

معرفی غارکاوات

کرمانشاه

غار کاوات بر سر راه کرمانشاه - پاوه و در منطقه اورامان واقع است. آب این غار، آب جوانرود و روستاهای اطراف آن را تامین می‌کند.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 معرفی شهرجوانرود

معرفی شهرجوانرود

کرمانشاه

شهرستان جوانرود از شهرستان‌های استان کرمانشاه در غرب ایران است. مرکز این شهرستان شهر جوانرود (قلعه) است.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01