جاهای دیدنی کبودرآهنگ (۱۴۰1) ⭐جاذبه ها , عکس و آدرس

 معرفی شهر کبودرآهنگ

معرفی شهر کبودرآهنگ

کبودرآهنگ

شهرستان کبودراهنگ به مرکزیت کبودراهنگ یکی از شهرستان‌های استان همدان ایران است.شهرستان کبودراهنگ در شمال غربی استان همدان قرار داشته و از شمال با شهرستان خدابنده از غرب با شهرستان بیجار از جنوب با شهرستان‌های بهار و همدان واز شرق با شهرستان‌های رزن و فامنین محدود است. بر اساس سر شماری ۱۳۹۰جمعیتی بالغ بر ۱۴۳۱۷۷ نفرکه از این تعداد۱۲۶۱۰۱در نقاط شهری و۱۱۷۰۷۰درنقاط روستایی ساکن هستنند.زبان رایج و اکثریت شهرستان ترکی آذربایجانی و عده‌ای نیز به زبان فارسی تکلم می‌کنند.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01