تلفن پشتیبانی : 09391682004

  ,گردشگری ایران

پلدشت یکی از شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران است. این شهر مرکز سیاسی و اداری شهرستان پلدشت است.

ادامه مطلب
:+Google