جاهای دیدنی پاکدشت (۱۴۰1) ⭐جاذبه ها , عکس و آدرس

 امامزاده طالب

امامزاده طالب

پاکدشت

آستان امامزاده طالب (علیه السلام) بعد از شهر پاکدشت در بخش شریف آباد و در شمال جاده اصلی تهران ـ مشهد بعد از شهر

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 معرفی شهر پاکدشت

معرفی شهر پاکدشت

پاکدشت

« . . . تاریخ مسکون شدن این جلگه و بنای ری تا زمان مهاجرت اقوام آریایی بالا می رود» وی همچنین پیدا شدن سفالهای ساده و الوان و ظروف کهنه و قدیمی در ری و نواحی اطراف آن را نشانه قدمت آبادیهای این منطقه می داند.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01