تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی شهر هیرمند

 معرفی شهر هیرمند ,گردشگری ایران

شهرستان هیرمند به مرکزیت دوست محمد در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.مردم شهرستان هیرمند عموما به زبان پارسی به گویش سیستانی تکلم می کنند همچنین زبان بلوچی نیز در شهرستان رواج دارد. بیشینه مردم شهرستان هیرمند شیعه دوازده امامی اند و مردم بلوچ شهرستان نیز سنی مذهب می باشند

ادامه مطلب
:+Google