تلفن پشتیبانی : 09391682004

تپه باستانی حسنلو

 تپه باستانی حسنلو ,گردشگری ایران

تپه باستانی حسنلو در ۱۴کیلومتری شمال شرقی شهر نقده قرار گرفته و به مناسبت نام دهکده مجاورش حسنلو نام گذاری شده است . ارتفاع ان ۲۰ متر از بستر رودخانه گدار بالاتر است .

ادامه مطلب
:+Google