تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی شهرستان میبد

 معرفی شهرستان میبد ,گردشگری ایران

این بخش از مقاله فاقد منبع و مأخذ است. شما می‌توانید با افزودن منابع برطبق اصول تأییدپذیری و شیوه‌نامهٔ ارجاع به منابع، به ویکی‌پدیا کمک کنید. مطالب بی‌منبع احتمالاً در آینده حذف خواهند‌ شد. این شهر دارای پیشینه‌ای چندین هزار ساله است.

ادامه مطلب
:+Google