جاهای دیدنی قیر و کارزین (۱۴۰1) ⭐جاذبه ها , عکس و آدرس

 مغرفی شهرقیروکارزین

مغرفی شهرقیروکارزین

قیر و کارزین

شهرستان قیر و کارزین یکی از شهرستانهای استان فارس ایران با مرکزیت شهر قیر است.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01