جاهای دیدنی فومن (۱۴۰1) ⭐جاذبه ها , عکس و آدرس

 قلعه رودخان

قلعه رودخان

فومن

نقشه قلعه به شکل 8 انگليسی می باشد. قسمت ميانی جمع تر و دو طرف باز برای اينکه آن زمان بلندگو نبوده صدا به طرفين برسد و همچنين از قسمت ميانی دوطرف غربی و شرقی در ديدرس نگهبان می باشد.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 پارک جنگلی ماسوله

پارک جنگلی ماسوله

فومن

ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ در ﻓﻮﻣﻦ داراي ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﺧﺎص ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖ آزاد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﻪ

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 بقعه متبرکه سبزقبا

بقعه متبرکه سبزقبا

فومن

بقعه متبرکه سبز قبا در روستای شنبه بازار در شهرستان فومن در استان گیلان واقع شده است. این بقعه و فضای پیرامون آن میزبان شهدای 8 سال دفاع مقدس میباشد

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 بقعه عون بن علی

بقعه عون بن علی

فومن

طبق شجره‌نامه موجود اين بقعه آرامگاه پسر محمد حنفيه پسر حضرت علي(ع) است بناي آن قديمي و هشت ضلعي است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01