جاهای دیدنی شهرضا (۱۴۰1) ⭐جاذبه ها , عکس و آدرس

 مسجد جامع

مسجد جامع

شهرضا

مسجدجامع بازار از دو قسمت در شمال شرقی و جنوب غربی بازار جای گرفته ، بخش اصلی شامل صحن گنبدخانه و دو شبستان و ایوانها و دو ورودی است .

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 بقعه سید خاتون

بقعه سید خاتون

شهرضا

بقعه سید خاتون شهرضا

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 بازار بزگ شهرضا

بازار بزگ شهرضا

شهرضا

بازار قدیمی شهرستان شهرضا از آثار تاریخی و زیبا ، به یادگار مانده ازدوره سلجوقیان است .

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 امام زاده شاهرضا

امام زاده شاهرضا

شهرضا

امامزاده شاهرضا كه در شمال شهرستان شهرضا قرار دارد به روايتي يكي از برادران امام رضا (ع) و بروايت ديگر يكي از سادات حسني است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01