تلفن پشتیبانی : 09391682004

مسجد جامع

 مسجد جامع ,گردشگری ایران

مسجدجامع بازار از دو قسمت در شمال شرقی و جنوب غربی بازار جای گرفته ، بخش اصلی شامل صحن گنبدخانه و دو شبستان و ایوانها و دو ورودی است .

ادامه مطلب

امام زاده شاهرضا

 امام زاده شاهرضا ,گردشگری ایران

امامزاده شاهرضا كه در شمال شهرستان شهرضا قرار دارد به روايتي يكي از برادران امام رضا (ع) و بروايت ديگر يكي از سادات حسني است

ادامه مطلب
:+Google