تلفن پشتیبانی : 09391682004

حمام کمسار

 حمام کمسار ,گردشگری ایران

عمليات پژوهش باستان شناسي حمام قاجاري کمسار واقع در شهرستان شفت استان گيلان به پايان رسيد. معاون میراث فرهنگی با اشاره به مطالعه

ادامه مطلب

بقعه سید ابوالقاسم

 بقعه سید ابوالقاسم ,گردشگری ایران

بقعه سيد احمد و سيد ابوالقاسم در روستاي نهزم از توابع شفت كه مربوط به دوره قاجار است وجود دارد. بقعه نهزم كه به ظاهر دو طبقه به نظر مي رسد بنايي است

ادامه مطلب

امام زاده اسحاق

 امام زاده اسحاق ,گردشگری ایران

وجود دو بقعه امام زاده ابراهیم و امام زاده اسحق در شهرستان شفت این شهرستان را در زمره یکی از شهرستانهای زیارتی و ساحتی گیلان و حتی کشور تبدیل کرده است .

ادامه مطلب

امام زاده ابراهیم

 امام زاده ابراهیم ,گردشگری ایران

بنايي است در 5 طبقه به سبک معماري اسلامي و بومي که تقريباً هر طبقه براي منظوري خاص احداث گرديده است. نظر به کوهستاني بودن منطقه، ساختمان بقعه به شکلي احداث گرديده است

ادامه مطلب

آبشار دود وزن

 آبشار دود وزن ,گردشگری ایران

ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻔﺖ ﺑﻪ روﺳﺘﺎي اﺣﻤﺪﺳﺮ ﮔﻮراب ، روﺳﺘﺎي ﺷﺎﻟﻤﺎء،ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺮﮔﺲ ،ﺑﺎزارﭼﻪ ﻋﻠﯿﺴﺮا،ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﮐﺎس و آﻗﺎ ﺳﯿﺪ رﺿﯽ و ﺳﯿﺎه ﻧﺮﮔﺲ ﺑﮕﺬرﯾﻢ

ادامه مطلب
:+Google