جاهای دیدنی شفت (۱۴۰1) ⭐جاذبه ها , عکس و آدرس

 حمام کمسار

حمام کمسار

شفت

عمليات پژوهش باستان شناسي حمام قاجاري کمسار واقع در شهرستان شفت استان گيلان به پايان رسيد. معاون میراث فرهنگی با اشاره به مطالعه

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 بقعه سید ابوالقاسم

بقعه سید ابوالقاسم

شفت

بقعه سيد احمد و سيد ابوالقاسم در روستاي نهزم از توابع شفت كه مربوط به دوره قاجار است وجود دارد. بقعه نهزم كه به ظاهر دو طبقه به نظر مي رسد بنايي است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 امام زاده اسحاق

امام زاده اسحاق

شفت

وجود دو بقعه امام زاده ابراهیم و امام زاده اسحق در شهرستان شفت این شهرستان را در زمره یکی از شهرستانهای زیارتی و ساحتی گیلان و حتی کشور تبدیل کرده است .

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 امام زاده ابراهیم

امام زاده ابراهیم

شفت

بنايي است در 5 طبقه به سبک معماري اسلامي و بومي که تقريباً هر طبقه براي منظوري خاص احداث گرديده است. نظر به کوهستاني بودن منطقه، ساختمان بقعه به شکلي احداث گرديده است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 آبشار دود وزن

آبشار دود وزن

شفت

ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻔﺖ ﺑﻪ روﺳﺘﺎي اﺣﻤﺪﺳﺮ ﮔﻮراب ، روﺳﺘﺎي ﺷﺎﻟﻤﺎء،ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺮﮔﺲ ،ﺑﺎزارﭼﻪ ﻋﻠﯿﺴﺮا،ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﮐﺎس و آﻗﺎ ﺳﯿﺪ رﺿﯽ و ﺳﯿﺎه ﻧﺮﮔﺲ ﺑﮕﺬرﯾﻢ

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01