تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی شهرستان سیروان چرادول

 معرفی شهرستان سیروان چرادول  ,گردشگری ایران

شهرستان سیروان و چرداول یکی از شهرستانهای استان ایلام است که مرکز آن شهر سرابله می‌باشد. سیروان و چرداول در سال ۱۳۶۰ از شهرستان ایلام جدا شد و در تقسیمات کشوری قبل از ۱۳۶۰ از بخش‌های آن محسوب می‌شد.

ادامه مطلب

آسیاب های آبی کهر

 آسیاب های آبی کهر  ,گردشگری ایران

بقایای آسیاب‌های آبی کهره مربوط به سده‌های متاخر اسلام است و در شهرستان شیروان و چرداول، بخش هلیلان، دهستان هلیلان، ۲ کیلومتری غرب روستای کهره واقع شده

ادامه مطلب
:+Google