تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی شهرستان سرخه

معرفی شهر سرخه+سرخه+صنایع دستی سرخه

شهرستان سرخه در ۱۷۰ کیلومتری شرق پایتخت ایران؛ تهران قرار دارد و با مرکز استان؛ سمنان ۲۰ کیلومتر فاصله دارد که در شرق شهر سرخه قرار گرفته‌است

ادامه مطلب
:+Google