جاهای دیدنی رودسر (۱۴۰1) ⭐جاذبه ها , عکس و آدرس

 سفید آب

سفید آب

رودسر

اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ در اﺳﺘﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺗﻔﺮﺟﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﮕﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 جواهر دشت

جواهر دشت

رودسر

روستای سرولات و منطقه ییلاقی جواهردشت از کم نظیرترین مناظر طبیعی و گردشگری شرق گیلان و عروس طبیعت شهرستان رودسر است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01