تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی شهر رزن

 معرفی شهر رزن ,گردشگری ایران

خلاصه: شهرستان رَزَن یکی از شهرستان‌های استان همدان ایران است.شهرستان رزن در ۸۵ کیلومتری شمال شرقی همدان قرار دارد.جمعیت آن در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ١١۶،۴٣٧ تن بوده است.بیشتر اهالی به ترکی آذربایجانی سخن می‌گویند ولی زبان فارسی نیز دربین آنها رایج است

ادامه مطلب
:+Google