تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی شهر رامسر

 معرفی شهر رامسر ,گردشگری ایران

رامسر از شهرهای استان مازندران در شمال ایران است.رامسر،عروس شهرهای مازندران است.این شهر که پیش از این سخت سر نام داشت، آخرین شهر غرب مازندران است که مردمان بومی آن به زبان گیلکی صحبت می کنند.

ادامه مطلب
:+Google