تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی شهر دهاقان

 معرفی شهر دهاقان ,گردشگری ایران

، این آثار مستنداتی ارائه می دهند که بیانگر زندگی و حیات در حدود 700 سال پیش بوده است . اما بقایای سه دوره ساسانی در همگین و یا آیین ذبح گاو در این روستا و همچنین بقایای سکونت در کنار گورستان

ادامه مطلب
:+Google