تلفن پشتیبانی : 09391682004

پلکان نادری

 پلکان نادری ,گردشگری ایران

پلکان نادری یکی از نام‌های یکی از آثار تاریخی دوره نادر شاه افشار در شهرستان درگز است. این راه مالرو وارابه رو در ارتفاعات دشوار الله اکبر ساخته شده است

ادامه مطلب

آرامگاه علامه شهرستانی

 آرامگاه علامه شهرستانی ,گردشگری ایران

در بخش نوخندان يعني حدود 17 كيلومتري شمال غربي شهر درگز وبه فاصله يك كيلو متري غرب ابادي حضرت سلطان بقعه علامه شهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل وجود دارد .

ادامه مطلب

امام زاده محمد دیباج

 امام زاده محمد دیباج ,گردشگری ایران

از امامزاده‌های این شهرستان امامزاده محمد دیباج که در آبادی شیلگان از توابع بخش لطف آباد درگز ودر کنار مرز ایران و ترکمنستان مقبره‌ای به نام امامزاده محمد وجود دارد.

ادامه مطلب
:+Google