جاهای دیدنی خواف (۱۴۰1) ⭐جاذبه ها , عکس و آدرس

 مصلی بزرگ خواف

مصلی بزرگ خواف

خواف

مصلی بزرگ شهرستان خواف

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 مسجد ملک زوزن

مسجد ملک زوزن

خواف

این بناازمساجددوایوانی عهدخوارزمشاهیان به سبک خراسانی است که ملک قوام الدین زوزنی روی بقایای مسجدقبلی درسال (۶۱۶ ه ـ ق ) ساخته است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 مسجد رباط زیارت

مسجد رباط زیارت

خواف

این بنا در رباط زیارت در 44 کیلومتری باختر خواف از توابع تربیت حیدریه در جنوب استان خراسان رضوی‌و از آثار دوره‌ی سلجوقی است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 مسجد جامع سنگان

مسجد جامع سنگان

خواف

مسجد جامع سنگان شامل حیاط ورودی : دو ایوان شرقی و غربی با پوشش سنتی محلی ، ایوان ورودی و کفش کن و گنبد خانه است .

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 مزار پیر احمد خوافی

مزار پیر احمد خوافی

خواف

خواجه غیاث الدین پیراحمد خوافی فرزند خواجه اسحق بن خواجه مجد الدین بن محمد بن خواجه فضل الله خوافی از رجال صاحب نظر و مورد اعتماد عصر تیموریان است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 مدرسه غیاثیه خرگرد

مدرسه غیاثیه خرگرد

خواف

درخرگرد خواف نزدیک جاده آسفالت بنایی دیده میشود که زمانی مهمترین مرکز تعلیم و تربیت بوده است .کتیبه ی موجود این مدرسه در سال 848 به دستور خواجه غیاث الدین پیر احمد

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 خواجه یار

خواجه یار

خواف

این بنا که معروف به مزار است در جنوب غربی شهر خواف از یک طرف مشرف به کوه خواجه یار و از سوی دیگر به تپه های مجاور محدود است مجموعه ای است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 آرامگاه حافظ ابرو

آرامگاه حافظ ابرو

خواف

حافظ ابرو سال و محل تولد: اواسط قرن هشتم هجری قمری - هرات سال و محل وفات: 834هجری قمری زندگینامه: حافظ ابرو (وفات 834) شهابالدین عبدا... بن لطف ا... بهداد

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01