تلفن پشتیبانی : 09391682004

مسجد ملک زوزن

 مسجد ملک زوزن ,گردشگری ایران

این بناازمساجددوایوانی عهدخوارزمشاهیان به سبک خراسانی است که ملک قوام الدین زوزنی روی بقایای مسجدقبلی درسال (۶۱۶ ه ـ ق ) ساخته است

ادامه مطلب

مسجد رباط زیارت

 مسجد رباط زیارت ,گردشگری ایران

این بنا در رباط زیارت در 44 کیلومتری باختر خواف از توابع تربیت حیدریه در جنوب استان خراسان رضوی‌و از آثار دوره‌ی سلجوقی است

ادامه مطلب

مزار پیر احمد خوافی

 مزار پیر احمد خوافی ,گردشگری ایران

خواجه غیاث الدین پیراحمد خوافی فرزند خواجه اسحق بن خواجه مجد الدین بن محمد بن خواجه فضل الله خوافی از رجال صاحب نظر و مورد اعتماد عصر تیموریان است

ادامه مطلب
:+Google