تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی شهرخمین

 معرفی شهرخمین ,گردشگری ایران

شهرستان خمین یکی از شهرستان‌های استان مرکزی ایران است. این شهرستان از دو بخش به نام‌های مرکزی و کمره تشکیل شده‌است.

ادامه مطلب
:+Google