تلفن پشتیبانی : 09391682004

رودکارون

 رودکارون ,گردشگری ایران

رود کارون پرآب‌ترین و بزرگ‌ترین رودخانه ایران است. این رود در سنگ نوشته‌های باستانی کرن، کرنک و کوهرنگ نیز نامیده می‌شد

ادامه مطلب
:+Google