تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی شهرخدابنده

 معرفی شهرخدابنده ,گردشگری ایران

شهرستان خدابنده یکی از شهرستان‌های استان زنجان است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۱۶۱۵۵۳ نفر بوده‌است. شهر قیدار مرکز این شهرستان است.

ادامه مطلب
:+Google