تلفن پشتیبانی : 09391682004

غار کنج کوه

 غار کنج کوه ,گردشگری ایران

غار آهکى- کارستى زيباى گنج کوه واقع در رشته کوه آلاداغ در زون کپه داغ و در نزديکى شهر شوقان از توابع شهرستان جاجرم تهيه گرديده است. با توجه به اينکه دهانه غار در يک ديواره گسلى قرار دارد،

ادامه مطلب
:+Google