تلفن پشتیبانی : 09391682004

مقبره شیخ احمد جامی

 مقبره شیخ احمد جامی ,گردشگری ایران

پس ازآن كه شيخ الاسلام احمد در كنار خانقاهش روي در نقاب خاك كشيد ،‌مريدانش كه برخي حكمران و نيز زمامداران سياسي بودند به پاسداشت ارادت خويش بناهايي زيبا پيرامون مزارش بر پا كردند .

ادامه مطلب
:+Google