تلفن پشتیبانی : 09391682004

مسجد میانده

 مسجد میانده ,گردشگری ایران

مسجد ميان ده؛ مسجد جامع معروف به ميان ده اين مسجد از گذشته هاي دور و كلا" از زماني كه مسلمانان ايران را فتح كردند ، در زمان سلسله ي صفوي بنا شده و سبك اين زمان را به خوبي نشان مي دهد

ادامه مطلب

کویر بشرویه

 کویر بشرویه ,گردشگری ایران

آب و هواي حاكم بر منطقه از نوع خشك و كويري مي‌باشد حداكثر و حداقل مطلق درجه حرارت هوا در ايستگاه بشرويه 49 و 27- درجه سانتي‌گراد گزارش شده است

ادامه مطلب

قلعه دختر بشرویه

 قلعه دختر بشرویه ,گردشگری ایران

قلعه دختر در 12كيلومتري غرب بشرويه بربالاي كوهي به ارتفاع 400متراز سطح زمين و در 1250 متري از سطح آبهاي آزاد بقاياي قلعه اي‌سنگي به چشم مي‌خورد که قدمت آن به زمان فرقه اسماعليه بر میگردد

ادامه مطلب

خانه مستوفی

 خانه مستوفی ,گردشگری ایران

منزل مستوفی در خیابان ملا‌عبدالله‌تونی‌بشروی و کوچه مستوفی شهر بشرویه قرار دارد . این عمارت از جمله بناهای اعیانی است که در دوره قاجاریه ساخته شده ومتعلق به شخصی به نام مستوفی می‌باشد.

ادامه مطلب
:+Google