تلفن پشتیبانی : 09391682004

تالاب قوریگل

 تالاب قوریگل ,گردشگری ایران

اين درياچه در 18 کيلومترى شمال باخترى بستان‎آباد تبريز قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دريا 1890 متر است. آب اين درياچه بيشتر از رودها و آبراهه‎هاى فصلى و سيلابى و به مقدار کمتر از طريق چشمه‎هاى زيردرياچه تأمين مي‎شود و شيرين است.

ادامه مطلب

معرفی شهرستان بستان آباد

 معرفی شهرستان بستان آباد ,گردشگری ایران

بُسْتانْ‌آبادْ یکی از شهرهای شرقی استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان بستان‌آباد است. این شهر از سه بخش تاریخی به نام‌های اسکی‌کند، بستان‌آباد علیا و بستان‌آباد وسطی تشکیل شده‌است.ساکنان بستان‌آباد پیرو مذهب شیعهٔ دوازده‌امامی بوده و به زبان ترکی آذربایجانی سخن می‌گویند.

ادامه مطلب
:+Google