تلفن پشتیبانی : 09391682004

نمک زار کویر لوت

 نمک زار کویر لوت ,گردشگری ایران

جنوب شهرستان بردسکن با کویر لوت مجاور بوده و به همین سبب دارای چهره ای پست و هموار است که در نهایت به کوه کم ارتفاع الله آبادی می پیوندد.

ادامه مطلب

مسجد جامع سیف آباد

 مسجد جامع سیف آباد ,گردشگری ایران

کیلومتری جنوب بردسکن و در روستای یوسف آباد واقع شده است. بیشترین فضای مسجد در بخش شرقی آن به صورت شبستان ستوندار با پایه های چهار ضلعی به ابعاد 5/1 متر شکل گرفته است.

ادامه مطلب

قلعه شادی آباد

 قلعه شادی آباد ,گردشگری ایران

این قلعه از قرن پنجم تا قرن هشتم هجری قمری آباد و مسکونی بوده و هنوز مخروبه های آن مشهود است. قلعه شادی آب به صورت کهن دژی بسیار

ادامه مطلب

قلعه رحمانیه

 قلعه رحمانیه ,گردشگری ایران

این قلعه در روستای رحمانیه و در ۱۹ کیلومتری جنوب غربی بردسکن قرار گرفته و بنا بر مطالعات انجام شده قدمت آن به قرون ۸ تا ۱۲ ه . ق باز می‌گردد

ادامه مطلب
:+Google