تلفن پشتیبانی : 09391682004

چشمه آب معدنی لوزان

 چشمه آب معدنی لوزان ,گردشگری ایران

اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ در ارﺗﻔﺎع 2144 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎي آزاد و ﻣﺸﺮف ﺑﺮ درهﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﻬﺎر ﺷﺪه و ﺳﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ. راه ﻣﺮدم اﻣﻠﺶ ﺑﺮاي ﯾﯿﻼﻗﺎت ازﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺖ

ادامه مطلب

تالاب زربیجار

 تالاب زربیجار  ,گردشگری ایران

یكی از دیدنی ترین مناطق املش تالاب (سل) زربیجار است كه بعنوان یك زیستگاه طبیعی برای حیوانات و پرندگان مهاجر ، همچنین محل ذخیره آب جهت مصارف شالیكاری حائز اهمیت می باشد

ادامه مطلب

برج و میل اُمام

 برج و میل اُمام  ,گردشگری ایران

این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۱۰۶۴۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. میل اُمام که در میان مردم منطقه به برج امام و همچنین آتشکده ی دوران ساسانی معروف است،

ادامه مطلب
:+Google