تلفن پشتیبانی : 09391682004

قنات دو طبقه مون

 قنات دو طبقه مون ,گردشگری ایران

مون يكي از محلات هشتگانه اردستان و قنات مون دو طبقه و در هر طبقه آب مستقلي جريان دارد كه به طبقه رو و طبقه زير مشهور است .

ادامه مطلب

قنات ارونه اردستان

 قنات ارونه اردستان ,گردشگری ایران

قنات ارونهاز قنات های معروف استان اصفهان قنات ارونه شهر اردستان است که در واقع یک نهر پرآب زیر زمینی می باشد. این قنات متعلق به قرون بسیار دور و قبل از اسلام می باشد

ادامه مطلب

مسجدجامع زواره

 مسجدجامع زواره ,گردشگری ایران

بناي مسجد جامع زواره دربخش مركزي زواره، در 15 كيلومتري شمال خاوري اردستان واقع شده و با توجه به مدارک موجود، اولين مسجد چهار ايواني ايران است

ادامه مطلب
:+Google