تلفن پشتیبانی : 09391682004

پل خشتی تجن گوگه

 پل خشتی تجن گوگه ,گردشگری ایران

این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۱۰۷۸۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. پل نیاکو بر سر راه لاهیجان به رشت واقع شده است

ادامه مطلب

بقعه سید جلال الدین اشرف

 بقعه سید جلال الدین اشرف ,گردشگری ایران

آراﻣﮕﺎه اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺰاده در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ آﻣﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رواﯾﺎت ، آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف از اوﻻد اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ (ع) و ﺑﺮادر اﻣﺎم رﺿﺎ (ع) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ادامه مطلب

آرامگاه محمد معین

 آرامگاه محمد معین ,گردشگری ایران

استاد محمد معین در روز نهم ارديبهشت ماه سال ۱۲۹۷ هجري شمسي در محله زرجوب شهر رشت به دنيا آمد وی دانشنامه دکترای خود را در سال ۱۳۲۱ دریافت کرد.

ادامه مطلب
:+Google