جاهای دیدنی آستانه اشرفیه (۱۴۰1) ⭐جاذبه ها , عکس و آدرس

 پل خشتی تجن گوگه

پل خشتی تجن گوگه

آستانه اشرفیه

این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۱۰۷۸۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. پل نیاکو بر سر راه لاهیجان به رشت واقع شده است

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 بقعه سید جلال الدین اشرف

بقعه سید جلال الدین اشرف

آستانه اشرفیه

آراﻣﮕﺎه اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺰاده در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ آﻣﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رواﯾﺎت ، آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮف از اوﻻد اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ (ع) و ﺑﺮادر اﻣﺎم رﺿﺎ (ع) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01
 آرامگاه محمد معین

آرامگاه محمد معین

آستانه اشرفیه

استاد محمد معین در روز نهم ارديبهشت ماه سال ۱۲۹۷ هجري شمسي در محله زرجوب شهر رشت به دنيا آمد وی دانشنامه دکترای خود را در سال ۱۳۲۱ دریافت کرد.

  • امتیاز:
avatar
مدیرسایت
1395/12/01