تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی شهرستان شیروان چرادول (گردشگری ایران)

 معرفی شهرستان شیروان چرادول  ,گردشگری ایران

شهرستان شیروان و چرداول یکی از شهرستانهای استان ایلام است که مرکز آن شهر سرابله می‌باشد. شیروان و چرداول در سال ۱۳۶۰ از شهرستان ایلام جدا شد و در تقسیمات کشوری قبل از ۱۳۶۰ از بخش‌های آن محسوب می‌شد.

ادامه مطلب

قلعه سام (گردشگری ایران)

 قلعه سام ,گردشگری ایران

قلعه‌ سام‌ در روستاي‌ چم‌ بور از توابع‌ بخش‌ شهرستان‌ شيروان‌ و چرداول‌ قرار دارد.اين‌ قلعه‌ ساساني‌ بر فراز كوه‌ سام‌ بنا شده‌ و ۲ برج‌ در شمال‌ و شمال‌ غربي‌ دارد.

ادامه مطلب

ناحیه هلیلان (گردشگری ایران)

 ناحیه هلیلان ,گردشگری ایران

در ناحيهٔ هليلان از توابع شهرستان شيروان و چرداول هشت تپهٔ باستانى مربوط به دوره‌هاى مختلف وجود دارد که تعدادى از آن‌ها به ثبت تاريخى رسيده و مورد مطالعه قرار گرفته است.

ادامه مطلب
:+Google