تلفن پشتیبانی : 09391682004

چشمه قیر روان [خون اژدها] (گردشگری ایران)

 چشمه قیر روان [خون اژدها] ,گردشگری ایران

این اثرطبیعی در منطقه حفاظت شده بوستان جنگلی آبگرم شهرستان دهلران قرار گرفته ‌است . بوستان جنگلی با ویژگی‌هایی بی‌همتا و همچنین زیست‌گاه منحصر به‌فرد گونه حمایت شده خفاش که در جهان بی‌مانند است

ادامه مطلب
:+Google