تلفن پشتیبانی : 09391682004

کاروانسرای شاه عباسی (گردشگری ایران)

 کاروانسرای شاه عباسی ,گردشگری ایران

كاروانسرای شاه عباسی در كنار جاده قدیمی نیر به سراب در 10 كیلومتری شهر نیر و در یكی از برفگیرترین گردنه‌های كشور یعنی در گردنه صایین در دوره صفوی به فرمان شاه عباس بنا شده و جزو یكی از 999 كاروانسرای ساخته شده در این دوره است.در سال های اخیر برخی از قسمت های این كاروانسرا مرمت شده است.

ادامه مطلب
:+Google