تلفن پشتیبانی : 09391682004

رودخانه قزل اوزن (گردشگری ایران)

 رودخانه قزل اوزن ,گردشگری ایران

معروفترین و پر آب ترین رودخانه شهرستان خلخال است که در قسمت غربی شهرستان خلخال و در بخش خورش رستم از شمال به جنوب در جریان بوده و بعلت ارتفاع نسبتا زیاد روستاهای اطراف آن ، استفاده از آب آن برای اغلب روستاها میسر نیست .

ادامه مطلب

چشمه فنارود خوجین (گردشگری ایران)

 چشمه فنارود خوجین ,گردشگری ایران

اطراف چشمه به صورت چمنزار بوده و مالکیت آن عمومی و در محدوده روستـــــای خوجین می باشد و در دامنه این چمنزاها چشمه های کوچک و بزرگ به صورت پراکنــــده به چشم میخورد بطوری که میتوان برای خود چشمه ای انتخـاب و در کنار آن ساکـــن شد از خصوصیات

ادامه مطلب
:+Google