تلفن پشتیبانی : 09391682004

حمام گلشن (گردشگری ایران)

 حمام گلشن ,گردشگری ایران

حمام گلشن لاهیجان که در محله میدان در مقابل مسجد جامع و بقعه چهارپادشاهان قرار دارد در سال 1239 هجری قمری زمان فتحعلی شاه قاجار و حاج علی اکبر حاکم لاهیجان ساخته شده است.

ادامه مطلب
:+Google